tisdag 25 oktober 2016

Liberalernas nya integrationsprogram

Jag har lagt fram ett förslag till integrationspolitiskt program för Liberalerna.

Programmet kan läsas här. Jag presenterade en del av punkterna och de övergripande resonemangen i en artikel i Dagens Nyheter, som går att läsa här.

Detta program kommer att diskuteras och behandlas av Liberalernas partiråd den 11 november.

Lite annan media om rapporten:
Dagens Industri, VLT, Bohuslänningen, TT/SVD, Aftonbladet


måndag 26 september 2016

Lägg ner Arbetsförmedlingen

Idag presenterade jag och Mats Persson Liberalernas förslag att lägga ned Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form till förmån för en ny myndighet med tydligare uppdrag att fokusera på dem som står längst bort från arbetsmarknaden.

Se artikel i Aftonbladet

Se TV-inslag i Aftonbladet/TV3

torsdag 8 september 2016

Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd

Jag skriver i DN om att öka stödet till de humanitära FN-organen för att hantera den akuta flyktingkrisen i Mellanöstern.

Läs artikeln här.

fredag 26 augusti 2016

Valobservatörer i Sverige

Jag skriver i Expressen tillsammans med min kollega i Liberalerna Lotta Edholm om att det bör finnas internationella valobservatörer i Sverige vid de allmänna valen 2018. Det har förekommit fusk tidigare och det finns en del annat som man borde titta på med utomstående ögon, t ex systemet med valsedlar, hur man kan undvika "familjeröstning" etc.

Artikeln finns här.


onsdag 24 augusti 2016

Lägre lön bättre än ingen

Jag skriver i Corren om integration och jobb tillsammans med min partikollega i Liberalerna Marie Asmarson.

Artikeln finns här.

Utdrag:
"Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre och det krävs stora insatser på utbildning. Vi behöver också lägre ingångslöner för att personer med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden. En rad expertorgan, ekonomer och organisationer pekar på att detta är nödvändigt för att arbetsmarknaden ska öppnas upp för dem som står utanför. Vi i Liberalerna håller med om allt detta och vi har också lagt fram ett förslag om så kallade Startjobb. 
Startjobben innebär att nyanlända och ungdomar ska kunna anställas till avsevärt lägre kostnader. Hela arbetsgivaravgiften tas bort under fem år. Lönen landar på 14 000–16 000 kronor i månaden, vilket innebär cirka 11 000 kronor efter skatt. Detta är en bra bit under dagens ingångslöner på arbetsmarknaden, men samtidigt har över 2 miljoner människor i Sverige en lägre inkomst varje månad; till exempel många deltidsarbetande, pensionärer och studenter. Startjobben är riktiga jobb på arbetsmarknaden, och skulle leda till många nya jobb, inte minst inom tjänstesektorn."

fredag 19 augusti 2016

Om tiggeriet

Frågan om tiggeri är åter uppe för debatt. Artikel i DN här.

Vi måste kunna vrida och vända på flera frågeställningar och se hur andra länder har agerat. I grunden gäller att en unionsmedborgare får inte vistas i ett annat EU-land längre än 3 månader om man inte arbetar, studerar eller på annat sätt kan försörja sig. Därtill måste svensk lagstiftning följas och det gäller även andra som är här. Man får till exempel inte bosätta sig i en park. Principen måste också vara den att Rumänien och Bulgarien har ansvaret att ordna utbildning åt sina medborgare. Vad gäller rasismen mot romer i Europa så är den vidrig, och det är nödvändigt att Rumänien och Bulgarien gör betydligt mer för att förbättra romernas situation, inte minst vad gäller utbildning och antidiskrimineringsarbete. Den frågan har vi från Liberalerna lyft många gånger.

tisdag 16 augusti 2016

Den tysta kyrkan

Legenden berättar om kungasonen Behnam i Nineve, som i mitten av 300-talet träffar den kristna eremiten Mattai i en grotta. Behnam lovar att bli kristen om Mattai kan bota hans syster Sarah från spetälska. Så sker också, men till faderns stora förtret. Kungen ger order om att döda Behnam och Sarah, som flyr och lämnar jordelivet innan kungens trupper hinner ifatt dem.

När kungen senare själv fick spetälska blev också han botad av Mattai, och konverterade till kristendomen likaså.

Denna berättelse gav namn åt klostren Mar Behnam och Mar Mattai som restes öster om Mosul år 361 och 363 e.Kr. Det förstnämnda förlades i anslutning till Behnam och Sarahs grav.

Mellan klostren är det bara några mil. Men deras öden skiljer sig åt.

De hamnade på var sin sida fronten när IS intog Nineveslätten för två år sedan. Den 19 mars 2015 sprängde IS hela Mar Behnam. Nästan 1700 år av ortodoxt, och de sista 175 åren katolskt, arv försvann på några sekunder. Samtidigt gömmer sig flyktingar i Mar Mattai som skyddas av assyriska och kurdiska förband.

Så hårfin kan gränsen mellan liv och död vara, både för människor och monument.

Mar Behnam, kyrkan med Behnam och Sarahs grav intill. 
När människor fördrivs och mördas för sin kristna tro, när kyrkor attackeras och biskopar kidnappas, då är det nödvändigt att kyrkor i väst visar solidaritet och engagemang.

Tusentals år av civilisation sprängs bort, och den som följer bekännarnas fotspår ser att de leder hela vägen upp till Mälardalen.

IS spränger Mar Behnam, mars 2015.
De kristna befolkningarnas existens i Mellanöstern är ytterst trängd idag. Det är inte mycket kvar. Och det är inte bara en tragedi för dem som drabbas, det är en tragedi för hela mänskligheten.

När alla judar lämnat för Israel, när de kristna flytt till Väst och sunni- och shiamuslimer jagas iväg av varandras extremister – då blir Mellanöstern till slut en region av homogena etniska och religiösa enklaver. Det blir omöjligt att bygga tolerans i en sådan miljö. Fiendebilder och rädsla förs vidare från generation till generation.

Men för Svenska Kyrkan tycks IS frammarsch knappt ha ägt rum.

Jag surfar in på Svenska Kyrkans internationella blogg och letar febrilt efter något tecken på engagemang. På bloggen finns över 300 inlägg sedan 2009.

Jag söker på ”IS”. Det ger 1 träff, ett inlägg från den 21 augusti 2014. Därutöver inte en rad.

Kanske har de skrivit om ”Isis” tänker jag, så jag söker på det: 0 träffar.

Så här fortsätter det:

”Daesh” 0 träffar.
”Islamiska staten” 0 träffar.
”Kalifat” 0 träffar.

”Mosul” 2 träffar, dels inlägget om IS som nämns ovan, och dels en uppmaning att tänka på människorna i Mellanöstern förrförra påsken.

”Bagdad” 0 träffar.
”Assyrier” 0 träffar.
”Syrianer” 0 träffar.
”Kaldéer” 0 träffar.
”Kopter” 2 träffar, båda på ordet helikopter.
”Folkmord” 0 träffar om IS folkmord.
”Terrorism” 1 träff, som kritiserar kriget mot terrorismen.
”Kristna” + ”Irak” 5 träffar där ingen fokuserar specifikt på kristna i Irak.
”Seyfo” 0 träffar.
”Nazarene” 0 träffar.

Jag begär inte att Svenska Kyrkan ska bli en kampanjorganisation för ortodoxa och katoliker i Mellanöstern. Men jag tycker det är ett anständighetskrav att Svenska Kyrkan ska göra något.

Under denna period har flera dussin kyrkor och helgedomar sprängts, Mosul och Nineveslätten har tömts på sin kristna befolkning, biskopar har kidnappats, Turkiet har försökt konfiskera ett av världens äldsta kristna kloster, assyrier/syrianer i Sverige har drivit en rad kampanjer för att uppmärksamma den tragedi deras folk utsätts för, EU och amerikanska kongressen har erkänt IS skövling som folkmord och mycket annat.

IS sprayar arabiska tecknet för "N", kod för kristna, på hus och butiker i Mosul 2014.
Jag letar vidare.

På sidan openaid.se finns 140 dokument om Svenska Kyrkans olika biståndsprojekt. Inget av dem handlar om att hjälpa kristna trosfränder som hotas till sin existens av grupper såsom IS.

Jag hittar en förteckning över Svenska Kyrkans internationella insamlingsprojekt. De är 26 stycken, men inget handlar om att stödja minoriteter i Mellanöstern. Inte kristna, och inte jezidier, shiamuslimer eller några andra heller för den delen.

De två projekt som Svenska Kyrkan samlar in pengar till i Mellanöstern handlar om att ge sjukvård i Palestina (Bra och viktigt!) och att utbilda sekreterare och bilmekaniker i Ramallah.

Svenska Kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg, han som anser att det är ”uppviglande” och ”okristligt” att bära korset i solidaritet med utsatta kristna, skrev till mig på Facebook häromdagen: ”Fredrik, välkommen att ta del av Svenska kyrkans uthålliga solidaritet för människor som förföljs för sin tro”.

Så jag letar vidare.

Årets almedalsvecka. Där kan man bilda opinion och lyfta viktiga ämnen. Enligt Svenska Kyrkans pressmeddelande höll man ca 20 seminarier och utfrågningar. Inget av dem handlade om IS och folkmordet på kristna i Mellanöstern, däremot fokuserade man på andra angelägna ämnen såsom jämställd filmkonst och att investera i solenergi.

Kollekten då? Finns någon rikskollekt till projekt för att bygga upp kyrkor som har sprängts eller liknande? Har det delats ut några stipendier för projekt kring de ämnen denna text handlar om? Tar kyrkan upp detta på MR-dagarna där man är engagerad?  

Jag hittar ingenting.

Ute i församlingarna händer det förhoppningsvis mer. Där kanske engagemanget är större. Jag har själv blivit inbjuden att hålla föredrag i några församlingar. Det finns också personer som till exempel Annika Borg som jobbar för att uppmärksamma frågan. Men detta väger inte upp tystnaden från centralt håll.

Jag har varit med i Svenska Kyrkan i 39 år. Jag är döpt och konfirmerad där, har suttit i kyrkofullmäktige och i varje kyrkoval har jag röstat på partier som står upp för jämställdhet, hbtq-rättigheter och för att hjälpa flyktingar. Jag har sett på nära håll vilken roll kyrkan hade för min farmor och mormor deras sista tid i livet.

Men det finns inte någon anledning att vara kvar längre. Jag gör det mest ”okristliga” jag kan komma på. Skickar in blanketten och begär utträde.

måndag 8 augusti 2016

Två år sedan folkmordet på yazidier inleddes

Det har nu gått två år sedan terrorsekten IS tog kontroll över staden Sinjar/Shengal väster om Mosul och inledde folkmordet på den lilla minoritetsgruppen yazidierna.

Jag skriver om detta i Expressen, läs artikel här.

Yazidier flyr IS intåg i Sinjar, augusti 2014

måndag 18 juli 2016

Oroande utrensningar efter kuppförsöket

Skriver på SVT Opinion om kuppförsöket i Turkiet och efterspelet.

"Det är bra att USA, EU och andra tog fördömde kuppen. Man tar inte makten med pansarvagnar och stridsflyg. Men nu måste omvärlden också tydligt markera mot de övergrepp som kan följa när Erdogan gör rent hus med sina kritiker".

Läs artikeln här.

onsdag 15 juni 2016

Regeringen saknar lösningar för att nyanlända ska få jobb

Jag har lämnat in en interpellation i riksdagen till etableringsminister Ylva Johansson (S) om hur fler nyanlända med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Läs interpellationen här. Om några veckor blir det debatt mellan mig och Ylva Johansson om interpellationen.

Jobben är den viktigaste framtidsfrågan för Sverige och den viktigaste frågan för oss i Liberalerna.

Andelen lågutbildade ökar bland de arbetslösa. Detta beror på fler nyanlända som saknar utbildning. De försöker men har det svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Det finns jobb men det krävs minst gymnasieutbildning för att få dem.

Sverige har också lägst andel enkla jobb i EU. Med fler enkla jobb skulle fler med låg eller ingen utbildning kunna få ett riktigt jobb. Sverige har också bland de allra högsta ingångslönerna i EU vilket försvårar för många utrikes födda att kunna få ett första jobb i Sverige.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg intervjuades häromdagen i Dagens Industri, och konstaterade att "Efterfrågan på arbetskraft som saknar gymnasieutbildning är väldigt låg. Och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte effektiva för dem som saknar gymnasieutbildning". Generaldirektören talar klarspråk samtidigt som regeringen stoppar huvudet i sanden.


tisdag 14 juni 2016

Riksdagen kör över regeringen om kvotflyktingar

Riksdagen stoppade idag regeringens förslag att använda platser i kvotflyktingsystemet för anhöriginvandring.

Det är bra att regeringens förslag stoppas. För oss i Liberalerna är detta en viktig fråga, kvotflyktingsystemet handlar om att hjälpa de mest utsatta, oavsett om de har en brorsa i Tranås eller ej.

Jag kommenterar idag för SR Ekot.

torsdag 2 juni 2016

Centern vill straffbeskatta stockholmarna med närmare 400 miljoner

För en vecka sedan röstade riksdagen om huruvida Stockholm Stad och Tranås ska tvingas in i det nya systemet med enhetlig begravningsavgift i Sverige. Idag står dessa två kommuner utanför systemet.

Att tvinga in Stockholm stad i systemet skulle innebära att kommuninvånarna måste betala 346 miljoner kronor till församlingar i Svenska Kyrkan runt om i landet - utan att få någonting tillbaka. Kostnaden skulle sedan successivt öka, nästa år skulle den vara 360 miljoner kr.

Det vore en ren straffbeskattning av stockholmarna.

Jag har drivit hårt att Stockholm stad inte ska tvingas in i systemet med enhetlig begravningsavgift och skrev om detta i DN tillsammans med Lotta Edholm (L). Där finns mer detaljer om kostnaderna.

Tack och lov röstade samtliga partier i riksdagen, förutom Centerpartiet, Nej till att tvinga in Stockholm och Tranås i det nya systemet.

Centerpartiet är därmed det enda partiet i riksdagen som vill att invånarna i Stockholms stad ska straffbeskattas med 360 miljoner kronor varje år. Här är C-reservationen (se sida 29). Så nu är den här frågan, inshallah, om inte begraven så i alla fall nästan politiskt död.

Begravningsavgift för invånarna i Stockholms stad är 7,5 öre per intjänad hundralapp (det kan man se på sin deklaration). I det nya systemet är avgiften satt till 22 öre, och högre lär den bli. Systemet är orimligt och Länsstyrelsen borde öka sin kontroll av församlingarna.

Alla som har följt Sveriges Radios granskning av Svenska Kyrkan ser också att kostnaderna mycket väl kan dra iväg. Följden blir att de som är sparsamma och fokuserar på kärnverksamheten tvingas att betala för andra. Not good.

fredag 13 maj 2016

Visselblåsare

Skriver i SVD om ett problem med den lagstiftning som ska skydda visselblåsare som riksdagen behandlar just nu.

Läs artikel här.

torsdag 3 mars 2016

onsdag 2 mars 2016

måndag 22 februari 2016

Intet nytt under solen

Ali Esbati (V) skriver en förutsägbar drapa i Aftonbladet endast i syfte att hamra ned förslag som skulle göra det lättare för unga och nyanlända att få jobb i Sverige. Går att läsa här.

Jag svarar på Aftonbladet Debatt, går att läsa här.