måndag 17 december 2012

Arabiska upproren två år

Det är idag två år sedan Mohamed Bouazizi satte eld på sig själv och triggade igång den arabiska våren. Upproret tog fart i Tunisien den 18 dec 2010. Därefter har Ben Ali, Mubarak och Gaddafi tvingats bort från makten. Därefter har vi sett både steg framåt och steg bakåt, vilket visar ännu tydligare hur viktigt det är att inte svika dem som vill se mer av demokrati och tolerans i Mellanöstern.