tisdag 22 april 2014

Sverige måste markera tydligare mot Turkiet

Jag skriver i Svenska Dagbladet om Sveriges Turkietspolitik. Artikeln går att läsa här.

Utdrag:

"Turkiet har förändrats, men det har också AKP gjort. I dag är partiet mer intresserat av att behålla makten än att fortsätta reformera Turkiet. Orsaken är att demokratiska reformer inte längre på samma sätt gynnar partiet.

/.../

Sveriges hållning gentemot Turkiet måste uppdateras. Vi måste markera mot ett alltmer auktoritärt ledarskap i Ankara. Det är extra viktigt att just Sverige gör detta eftersom vi under lång tid byggt upp ett starkt förtroende i regeringskretsar i Ankara och därmed bör har större påverkansmöjligheter."

Protester i Turkiet 2013. Bild hämtad här.

måndag 14 april 2014

Mali

Jag skriver i Norrbottens Kuriren om Sveriges kommande fredsinsats i Mali. Frågan behandlas i riksdagen nu. Läs text här.

Kort utdrag:
"Sverige ska bidra till FN-insatsen med militär trupp. Det svenska styrkebidraget består av ett underrättelsekompani, stabsofficerare och en stödenhet som kan skydda styrkan. Huvuduppgiften blir att, bland annat genom att spana ute i fält, samla information om till exempel rebellrörelser i det vidsträckta landet. Den svenska styrkan ska sammantaget uppgå till 250 personer, med möjlighet att förstärka med fler soldater om säkerhetsläget kräver det."

onsdag 2 april 2014

Händelserik vecka

Sitter just nu på flygplatsen i Zürich, i the land of the (60 min) free wifi. På väg till Aten för en stor konferens för EU:s gemensamma utrikes-  och säkerhetspolitik (GUSP) och gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Det är en högnivåkonferens för parlamentariker i medlemsstaternas parlament samt ledamöter i Europaparlamentet. Bland talarna märs bland andra Catherine Ashton, Greklans utrikesminister Evangelos Venizelos och FN:s och Arabförbundets sändebud till Syrien Lakhdar Brahimi.

Det ska bli mycket intressant att diskutera Ukraina, Syrien och Egypten med utrikespolitiker i andra EU-länder. Återkommer om detta närmaste dagarna.

I förrgår var Bill Gates på besök i Riksdagen för att diskutera biståndsfrågor. Han är en enastående man och mycket karismatisk talare. Vi fick tillfälle att träffa honom i utrikesutskottet under 50 minuter.

Här två bilder från Gates besök: