fredag 9 mars 2012

EU-länder bör sätta press på Ungern

En rad grundläggande värderingar som hör till det öppna Europa utmanas nu i Ungern. Om inte landets grova överträdelser möter en stark reaktion från övriga länder i EU riskerar vi att hamna på ett sluttande plan, skriver Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström och jag själv i Svenska Dagbladet den 9 mars.

Hela artikeln om Ungern finns att läsa här.