onsdag 15 juni 2016

Regeringen saknar lösningar för att nyanlända ska få jobb

Jag har lämnat in en interpellation i riksdagen till etableringsminister Ylva Johansson (S) om hur fler nyanlända med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Läs interpellationen här. Om några veckor blir det debatt mellan mig och Ylva Johansson om interpellationen.

Jobben är den viktigaste framtidsfrågan för Sverige och den viktigaste frågan för oss i Liberalerna.

Andelen lågutbildade ökar bland de arbetslösa. Detta beror på fler nyanlända som saknar utbildning. De försöker men har det svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Det finns jobb men det krävs minst gymnasieutbildning för att få dem.

Sverige har också lägst andel enkla jobb i EU. Med fler enkla jobb skulle fler med låg eller ingen utbildning kunna få ett riktigt jobb. Sverige har också bland de allra högsta ingångslönerna i EU vilket försvårar för många utrikes födda att kunna få ett första jobb i Sverige.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg intervjuades häromdagen i Dagens Industri, och konstaterade att "Efterfrågan på arbetskraft som saknar gymnasieutbildning är väldigt låg. Och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte effektiva för dem som saknar gymnasieutbildning". Generaldirektören talar klarspråk samtidigt som regeringen stoppar huvudet i sanden.


tisdag 14 juni 2016

Riksdagen kör över regeringen om kvotflyktingar

Riksdagen stoppade idag regeringens förslag att använda platser i kvotflyktingsystemet för anhöriginvandring.

Det är bra att regeringens förslag stoppas. För oss i Liberalerna är detta en viktig fråga, kvotflyktingsystemet handlar om att hjälpa de mest utsatta, oavsett om de har en brorsa i Tranås eller ej.

Jag kommenterar idag för SR Ekot.

torsdag 2 juni 2016

Centern vill straffbeskatta stockholmarna med närmare 400 miljoner

För en vecka sedan röstade riksdagen om huruvida Stockholm Stad och Tranås ska tvingas in i det nya systemet med enhetlig begravningsavgift i Sverige. Idag står dessa två kommuner utanför systemet.

Att tvinga in Stockholm stad i systemet skulle innebära att kommuninvånarna måste betala 346 miljoner kronor till församlingar i Svenska Kyrkan runt om i landet - utan att få någonting tillbaka. Kostnaden skulle sedan successivt öka, nästa år skulle den vara 360 miljoner kr.

Det vore en ren straffbeskattning av stockholmarna.

Jag har drivit hårt att Stockholm stad inte ska tvingas in i systemet med enhetlig begravningsavgift och skrev om detta i DN tillsammans med Lotta Edholm (L). Där finns mer detaljer om kostnaderna.

Tack och lov röstade samtliga partier i riksdagen, förutom Centerpartiet, Nej till att tvinga in Stockholm och Tranås i det nya systemet.

Centerpartiet är därmed det enda partiet i riksdagen som vill att invånarna i Stockholms stad ska straffbeskattas med 360 miljoner kronor varje år. Här är C-reservationen (se sida 29). Så nu är den här frågan, inshallah, om inte begraven så i alla fall nästan politiskt död.

Begravningsavgift för invånarna i Stockholms stad är 7,5 öre per intjänad hundralapp (det kan man se på sin deklaration). I det nya systemet är avgiften satt till 22 öre, och högre lär den bli. Systemet är orimligt och Länsstyrelsen borde öka sin kontroll av församlingarna.

Alla som har följt Sveriges Radios granskning av Svenska Kyrkan ser också att kostnaderna mycket väl kan dra iväg. Följden blir att de som är sparsamma och fokuserar på kärnverksamheten tvingas att betala för andra. Not good.