lördag 22 november 2014

Regeringen struntar i vetenskapen om GMO

Den rödgröna regeringen struntar i de vetenskapliga rekommendationerna från EU:s expertorgan EFSA i frågan om tre nya genetiskt modifierade produkter. Detta rapporterar SR Ekot om idag.

Detta är ett mycket oroväckande beslut. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har tidigare följt de vetenskapliga rekommendationerna från EU:s oberoende expertorgan EFSA. Den rödgröna regeringen slopar nu detta, till förmån för Miljöpartiets dogmatiska motstånd mot utveckling av nya grödor och material.

Livsmedelsutvecklingen är nödvändig för att världens befolkning ska kunna få mat på bordet i framtiden i takt med att vi blir fler och fler människor.

De vetenskapliga rekommendationerna är viktiga för hälsa, utveckling och livsmedelssäkerhet. Att nonchalera dessa rön riskerar skapa en ny ordning där det i förlängningen ges marknadstillträde till produkter som vetenskapen skulle avråda från att tillåta.
Pressmeddelande från Folkpartiet.

Terrassodling i Bali, Indonesien.

onsdag 12 november 2014

Stå emot krav på nya jordbrukssubventioner

Jag skriver i Kvällsposten tillsammans med EU-parlamentariker Marit Paulsen (FP) om vikten av att stå emot krav som nu förs fram om nya jordbrukssubventioner i EU, till följd av Rysslands sanktioner mot livsmedel från EU.

Artikeln finns här.


Viktig klimatuppgörelse USA-Kina

Klimatöverenskommelsen mellan USA och Kina är mycket positiv. Världens två största utsläppsländer har enats om viktiga steg för klimatet. I USA:s fall fördubblad utsläppsreduktionstakt av växthusgaser jämfört med tidigare utfästelser, och Kinas löfte är 20% förnybart av landets energiproduktion 2030. Detta är ett viktigt steg framåt för att nå ett globalt klimatavtal i Paris nästa år. Klimatet är vår tids ödesfråga, och det är nödvändigt att länder som USA, Kina, Ryssland, Indien m.fl kommer med på banan för att världen ska kunna ta de stora stegen framåt för att rädda vårt klimat.

Tillsammans står USA och Kina idag för 45 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Läs mer i NY Times.