torsdag 12 september 2013

Uttalande om Syrien

Kriget i Syrien rasar vidare, alltmedan stormakterna är inbegripna i ett diplomatiskt spel som vi i skrivande inte vet hur det kommer att sluta.

Jag är något mer försiktig när det gäller Syrien än några av mina partikollegor, vilket framgår av detta uttalande som finns att läsa på Folkpartiets hemsida.