onsdag 2 april 2014

Händelserik vecka

Sitter just nu på flygplatsen i Zürich, i the land of the (60 min) free wifi. På väg till Aten för en stor konferens för EU:s gemensamma utrikes-  och säkerhetspolitik (GUSP) och gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Det är en högnivåkonferens för parlamentariker i medlemsstaternas parlament samt ledamöter i Europaparlamentet. Bland talarna märs bland andra Catherine Ashton, Greklans utrikesminister Evangelos Venizelos och FN:s och Arabförbundets sändebud till Syrien Lakhdar Brahimi.

Det ska bli mycket intressant att diskutera Ukraina, Syrien och Egypten med utrikespolitiker i andra EU-länder. Återkommer om detta närmaste dagarna.

I förrgår var Bill Gates på besök i Riksdagen för att diskutera biståndsfrågor. Han är en enastående man och mycket karismatisk talare. Vi fick tillfälle att träffa honom i utrikesutskottet under 50 minuter.

Här två bilder från Gates besök: