måndag 24 mars 2014

Karta över läget i Syrien

Hittade en bra karta över läget i Syrienkriget. Den är överskådlig och ger en bra bild över regimens strategi att stärka området från Damaskus och norrut, medan rebellerna förfogar över stora landområden, men där få människor. Gult i norr är PYD/YPG-kontrollerade områdena där man har utropat tre autonoma enklaver kallade Rojava Kurdistan (västra Kurdistan).

Hittat hos Ziya_Meral på Twitter