måndag 14 april 2014

Mali

Jag skriver i Norrbottens Kuriren om Sveriges kommande fredsinsats i Mali. Frågan behandlas i riksdagen nu. Läs text här.

Kort utdrag:
"Sverige ska bidra till FN-insatsen med militär trupp. Det svenska styrkebidraget består av ett underrättelsekompani, stabsofficerare och en stödenhet som kan skydda styrkan. Huvuduppgiften blir att, bland annat genom att spana ute i fält, samla information om till exempel rebellrörelser i det vidsträckta landet. Den svenska styrkan ska sammantaget uppgå till 250 personer, med möjlighet att förstärka med fler soldater om säkerhetsläget kräver det."