tisdag 22 april 2014

Sverige måste markera tydligare mot Turkiet

Jag skriver i Svenska Dagbladet om Sveriges Turkietspolitik. Artikeln går att läsa här.

Utdrag:

"Turkiet har förändrats, men det har också AKP gjort. I dag är partiet mer intresserat av att behålla makten än att fortsätta reformera Turkiet. Orsaken är att demokratiska reformer inte längre på samma sätt gynnar partiet.

/.../

Sveriges hållning gentemot Turkiet måste uppdateras. Vi måste markera mot ett alltmer auktoritärt ledarskap i Ankara. Det är extra viktigt att just Sverige gör detta eftersom vi under lång tid byggt upp ett starkt förtroende i regeringskretsar i Ankara och därmed bör har större påverkansmöjligheter."

Protester i Turkiet 2013. Bild hämtad här.