onsdag 27 maj 2015

Uddéns beskrivning av IS-anhängarna felaktig och problematisk

I SVT Agenda i söndags gjorde Sveriges Radios utrikeskorrespondent Cecilia Uddén en skildring av varför IS vinner nya anhängare och vilka motiv som driver dessa krigare. Jag är starkt kritisk till Uddéns beskrivning.

Jag menar att den är förskönande, till stor del felaktig och spelar IS egen propaganda i händerna.

Sändningen går att se här, min kritik finns här och här, och Uddéns svar här.

Islamiska Staten har utropat en religiös diktatur i syriska staden Raqqa och andra områden man kontrollerar. Där ska krigarna bygga Kalifatet. En central fråga är förstås hur IS-anhängarna tänker sig att denna stat ska se ut.

Cecilia Uddén strösslar positivt värdeladdade ord över SVT-tittarna när hon ska förklara detta: IS-anhängarna drömmer om att bygga en ”modern stat där alla är lika” med ”moderna universitet”, ”modern infrastruktur”, ”moderna finanser”, där ”alla har ett lika värde om de är muslimer” och lever ”bortom polisiära stater i Mellanöstern”.

Men stämmer denna beskrivning? Är det så IS-anhängarnas vision verkligen ser ut?

Allt sådant som i våra ögon är modernt är i IS-anhängarens ögon en västerländsk påverkan på deras renläriga islam. Idén om det moderna samhället har ingen plats i IS doktriner. Vad IS-anhängarna drömmer om är den moderna statens motsats, nämligen en idealiserad forntid för 1 400 år sedan under islams första dagar.

Den radikaliseringsprocess och hjärntvätt som IS följeslagare genomgår fostrar dem att anse sig själva ha rätt att behandla kritiker, andra muslimer och icke-muslimer precis som de behagar. Det är fritt fram att prygla, våldta och sälja andra människor, särskilt jezidiska flickor som anses stå i förbund med satan. Se till exempel detta.

Sådana utgångspunkter är oförenliga med vår uppfattning om ett modernt samhälle. Ett modernt samhälle handlar inte om att ha moderna prylar, utan är en samhällsordning som bygger på individuella rättigheter, vetenskap och demokratiska beslutsprocesser.

Att IS-anhängarna drömmer om ett samhälle med ”moderna universitet” är också ett märkligt påstående. Sanningen är det motsatta. IS-anhängarnas syn på utbildning dogmatisk och totalitär: det finns endast en sanning och den finns i Koranen och haditherna, och endast i de delar som IS lyfter fram och/eller väljer att förvränga. Historia, filosofi, sociologi m.m. uppfattas som ett västliga påfund, hot mot de religiösa tesernas hegemoni.

Samma sak gäller påståendet att IS-anhängarna drömmer om en ”modern ekonomi”. Snarare dör det ekonomiska livet i områden IS tagit över. Den enda rikedom som tillförs kalifatet är det som kombattanterna roffar åt sig från dem som drivits på flykt eller nackats vid dikeskanten. Svarthandel och smuggling förekommer givetvis, men det är inte några kännetecken för en modern ekonomi.

Som journalist och korrespondent ska man givetvis skildra. Det är ingen som ifrågasätter det. Men att skildra handlar också om att relatera IS propaganda till verkligheten så som den faktiskt ser ut och hur IS faktiskt agerar och beter sig. Den balansen uppnåddes inte på långa vägar i Agenda.

Jezidier flyr undan IS