söndag 17 maj 2015

Modernt förhållningssätt till vilda djur

Jag har skrivit en motion till Folkpartiet Liberalernas landsmöte i höst om ett modernt förhållningssätt till vilda djur.

Det är fritt fram för medlemmar i Folkpartiet att vara med och underteckna motionen. Det görs från denna länk. Motionstiden går ut 18 maj kl 18.00.

Med flit och spänst i liberalismens tjänst!

-----------

Modernt förhållningssätt till vilda djur

När djurparkerna skapades var de för många människor enda sättet att uppleva vilda djur. Så är det inte längre. Vi kan på ett helt annat sätt ta del av vilda djur idag, dessutom i djurens naturliga miljöer, såväl genom att resa som på TV och nätet. Det är inte längre motiverat att hålla vilda djur fångna på djurparker enkom för att visa upp för besökare. Forskning och artbevarande är väldigt värdefullt och måste givetvis fortsatt möjliggöras.

Djurparker innebär en stressig och onaturlig miljö för djuren, med hundratals besökare varje dag och höga ljudnivåer. Många djur måste vistas inomhus på vintern, och lever därmed ännu trängre.

Konceptet att luftlandsätta tigrar, apor och björnar på något hundratal kvadratmeter yta bakom betongmurar på en helt annan kontinent för allmän beskådan, skrik och skrän, skulle aldrig accepteras om det uppfunnits idag. Det är bara vår egen lättja, nonchalans och sedan länge invanda tankemönster som förhindrar oss att göra upp med det konceptet.

Samma sak gäller cirkus där djur tämjs och transporteras långa sträckor i trånga utrymmen för att uppträda i stressiga miljöer för vårt nöjes skull.

Liberaler är moderna, öppna och vågar ompröva traditionella tankesätt. Det bör även gälla detta område.

Yrkande:

Folkpartiet Liberalerna bör arbeta för att vilda djur inte hålls omotiverat i fångenskap.