måndag 5 maj 2014

Miljöpartiet räddar världen med obesprutad välvilja


Om fyra månader är det riksdagsval. Det finns då en risk att Sverige får en rödgrön regering där Miljöpartiet får ett direkt inflytande över det svenska försvaret. Samtidigt skärps spänningarna i Europa till följd av krisen i Ukraina och Rysslands agerande. Insikten att Sverige måste stärka kapaciteten i vårt försvar växer på flera håll – men inte hos Miljöpartiet.

Frågan till Stefan Löfven är hur han tänkt att hantera ett scenario där Miljöpartiet kräver nya försvarsnedläggningar, nedmontering av hela den svenska vapenindustrin och att Sverige ska verka för mindre solidaritet med utsatta grannländer inom ramen för EU-samarbetet.
Här är ett axplock av citat från Miljöpartiet i Sveriges riksdag de senaste decennierna. De vittnar om en närmast ofattbar aningslöshet. Världen ska räddas med obesprutad välvilja och en varm kram.

"Vår armés skydd ska vara personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsväst) och utspridning i terrängen. /…/ Även om herravälde i luften länge ansetts vara av avgörande militärstrategisk betydelse får man vid övergång till icke-provokativt försvar söka andra lösningar än flygplanssystem av typ Viggen och JAS. Dessa har för lång räckvidd."

"Miljöpartiet anser att beredskapsnivån bör sänkas generellt inom försvaret, speciellt inom flyget."

"Krigsmaterielexporten måste upphöra och krigsmaterielindustrin ställas om till civil produktion."

"Den militära komponenten i totalförsvaret blir således allt mindre relevant. /…/ Därför föreslår Miljöpartiet en avvecklingsplan för den militära delen av försvaret där en halvering på sex år förbereds."

"Det accelererande sönderfallet inom rysk krigsmakt har fortsatt. Parallellt med en fortsatt utveckling av demokrati och samhällsekonomi minskar det risken för en negativ säkerhetspolitisk utveckling i vårt närområde."

"Dagens försvar är mot bakgrund av den nya hotbilden överdimensionerat, och det är nu glädjande att en nedrustning kan inledas. /…/ Från Miljöpartiets sida anser vi att solidaritets­klausulen är oförenlig med svensk alliansfrihet och därför inte ska accepteras."

"Miljöpartiets viljeinriktning är klar, vi vill fortsätta att spara på det militära försvaret."

"Europa upplever idag den fredligaste perioden på vår kontinent någonsin."