tisdag 28 januari 2014

EU-kommissionens politiska prioriteringar för 2014

Idag justerade Utrikesutskottet betänkandet EU-kommissionens arbetsprogram för 2014. Kommissionen antog programmet i oktober 2013 så några möjligheter att ändra finns inte, men det är trots det bra att frågorna diskuteras i de nationella parlamenten och det ger också oppositionen möjligheter att framföra EU-politiska synpunkter. 

Arbetsprogrammet för 2014 är speciellt eftersom det är val till Europaparlamentet under året och eftersom den nuvarande kommissionens mandat går ut i november 2014.

Kommissionen fokuserar på fyra övergripande områden: Den ekonomiska och monetära unionen, smart och hållbar tillväxt för alla, rättsliga frågor och säkerhet och yttre åtgärder. Kommissionens prioriteringar ligger i huvudsak i linje med svenska prioriteringar och det är positivt att tillväxt-och konkurrensfrågorna lyfts fram.

Det är viktigt att värna EU:s grundläggande värderingar. Kommissionen kommer att lägga fram ett ramverk för att EU ska kunna reagera när medlemsstater bryter mot rättsstatens principer. Det är mycket bra och viktigt.

Debatten äger rum 5 februari kl 9.00 i Riksdagen. Det lär bli en mer allmänt hållen EU-debatt, en försmak av valrörelsen inför Europavalet 25 maj.