onsdag 4 december 2013

Det är ännu värre

Från Rojava till Bashur. Kurder från Syrien flyr till Duhok i irakiska Kurdistan.
I mitt förra inlägg gíck jag igenom det svaga engagemanget i EU för att ställa upp för flyktingarna från Syrien. Efter att gått igenom flyktingstatistiken mer noggrant tvingas jag konstatera att situtationen är ännu värre än vad jag beskrev i förra inlägget.

Av EU:s 28 medlemsstater är det bara 13 som är programländer, alltså som har avtal med FN:s flyktingkommissariat UNHCR om att på årsbasis ta emot kvotflyktingar. Över hälften av EU-länderna vägrar alltså att förbinda sig att ta emot en endaste kvotflykting.

Samtidigt uppskattar UNHCR behovet av vidarebosättningsplatser för de mest utsatta av de miljoner flyktingar som finns i olika läger runt om i världen till nästan 700 000 platser.

De 13 EU-länderna som har avtal med UNHCR har för i år förbundit sig att ta emot 5120 kvotflyktingar (se mitt förra inlägg).

När man benar i dessa siffror ser man hur många som kommer från Syrien till EU:

Spanien tar emot 30 syrier
Nederländerna 250
Sverige 400
Luxemburg 60 (Lux är inte programland)
Irland 90 (Irland har förbundit sig till 80 platser, förmodligen tar de emot 10 till)
Ungern 10 (Ungern är inte programland)
Finland 500

Notera att dessa flyktingar med stor sannolikhet dessutom tas från potten om 5120 platser. Det är alltså inte särskilt många nya platser som tillkommer, även de 400 syrier vi i Sverige tar emot tas av vår redan fastslagna kvot på 1900 personer. Istället öronmärker man vidarebosättningsplatser för syrier i redan föreslagna kvoter, vilket kan innebära färre afghaner, kongoleser etc.

Utöver dessa 1340 platser tar Tyskland, Frankrike och Österrike emot 6000 syrier som får tillfälliga uppehållstillstånd (i Tyskland handlar det om 2 år, i de andra länderna vet jag inte) så kallade "humanitarian admissions".

Slutsatsen är alltså att EU-länderna tar emot endast 1340 kvotflyktingar från Syrien i år, och därutöver 6000 personer som får tillfälliga uppehållstillstånd.

Rätt ska vara rätt. Men politiken är ack så fel så fel.