onsdag 28 december 2011

FN:s MR-råd flaggar halv stång för Kim Jong Il

Det är bra att organisationen UN Watch finns. De granskar FN:s arbete för mänskliga rättigheter, som tyvärr alltför ofta handlar om att släta över eller nonchalera just MR-brott.
UN Watch visar här hur FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) i Geneve flaggar halv stång för att hedra Kim Jong Il.

Det är klart att FN har vissa diplomatiska protokoll att följa. Men måste verkligen det organ som har till uppgift att försvara grundläggande mänskliga rättigheter flagga halv stång för en av världens i särklass mest brutala diktatorer? Den frågan ställer sig UN Watch, och den frågan borde också fler ställa sig.
Bild hämtad från UN Watch