fredag 2 december 2011

Ziyaret Tepe

En av de äldsta och viktigaste assyriska platserna hotas till följd av dammprojektet Gap i Turkiet. Eftersom assyrierna/syrianerna knappt finns kvar i Turkiet till följd av folkmordet och efterföljande emigration så finns ett stort värde i att bevara det arkeologiska och historiska arvet.

Läs mer om kampanjen för Ziyaret Tepe här.