söndag 18 december 2011

Kinas upprustning och Sydkinesiska sjön

Jag skriver i UNT om det spända läget i Sydkinesiska sjön och Kinas upprustning.

Artikeln går att läsa här.

Mina slutsatser i punktform:
  • Kinas upprustning oroar och maktbalansen förändras i Asien med risken att USA:s roll försvagas, vilket oroar det bälte av demokratier som ligger öster om Kina, alltså Japan, Sydkorea, Taiwan och Filippinerna.
  • Det kommer att krävas en multilateral lösning kring det överlappande anspråken på Sydkinesiska sjön, Spratlyöarna och utvinning av naturresurser.
  • EU:s vapenembargo mot Kina måste upprätthållas.
  • Andra länder, främst inom Nato, måste ta ett större ansvar för freds- och säkerhetsoperationer för att kunna avlasta USA.
Jag kommer också här på bloggen att lägga upp en engelsk översättning av artikeln.

Karta över Sydkinesiska sjön, hittad här.