torsdag 29 december 2011

Facket och pensionerna

Jag skriver idag i Svenska Dagbladet om LO och pensioner. Trots högt prat om Mänskliga Rättigheter och etik, och inte minst kritik från LO-ägda AB Kultur och Socialdemorkaterna angående Carl Bildts engagemang i Lundin Oil så har LO:s pensionsfond investerat 73 miljoner kronor i samma bolag. Bäst vore om LO-medlemmarna får flytträtt över sina egna pengar.
Läs artikeln här.