tisdag 9 december 2014

Interpellation: Regeringen struntar i vetenskapliga rekommendationer

Jag är mycket kritisk till att regeringen har övergett Sveriges tidigare linje att följa vetenskapliga rekommendationer vad gäller genetiskt modifierade produkter. Socialdemokraterna har tyvärr lagt sig platt för Miljöpartiets dogmatiska motstånd mot GMO. Se tidigare pressmeddelande här.

Följer nu upp detta med en interpellation till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som går att läsa här.