lördag 22 november 2014

Regeringen struntar i vetenskapen om GMO

Den rödgröna regeringen struntar i de vetenskapliga rekommendationerna från EU:s expertorgan EFSA i frågan om tre nya genetiskt modifierade produkter. Detta rapporterar SR Ekot om idag.

Detta är ett mycket oroväckande beslut. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har tidigare följt de vetenskapliga rekommendationerna från EU:s oberoende expertorgan EFSA. Den rödgröna regeringen slopar nu detta, till förmån för Miljöpartiets dogmatiska motstånd mot utveckling av nya grödor och material.

Livsmedelsutvecklingen är nödvändig för att världens befolkning ska kunna få mat på bordet i framtiden i takt med att vi blir fler och fler människor.

De vetenskapliga rekommendationerna är viktiga för hälsa, utveckling och livsmedelssäkerhet. Att nonchalera dessa rön riskerar skapa en ny ordning där det i förlängningen ges marknadstillträde till produkter som vetenskapen skulle avråda från att tillåta.
Pressmeddelande från Folkpartiet.

Terrassodling i Bali, Indonesien.