onsdag 12 november 2014

Viktig klimatuppgörelse USA-Kina

Klimatöverenskommelsen mellan USA och Kina är mycket positiv. Världens två största utsläppsländer har enats om viktiga steg för klimatet. I USA:s fall fördubblad utsläppsreduktionstakt av växthusgaser jämfört med tidigare utfästelser, och Kinas löfte är 20% förnybart av landets energiproduktion 2030. Detta är ett viktigt steg framåt för att nå ett globalt klimatavtal i Paris nästa år. Klimatet är vår tids ödesfråga, och det är nödvändigt att länder som USA, Kina, Ryssland, Indien m.fl kommer med på banan för att världen ska kunna ta de stora stegen framåt för att rädda vårt klimat.

Tillsammans står USA och Kina idag för 45 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Läs mer i NY Times.