onsdag 10 september 2014

Seminarium hos Fri Värld

Jag deltog i ett frukostseminarium hos tankesmedjan Fri Värld igår om utvecklingen i Kurdistan mot bakgrund av striderna mellan kurdiska peshmergastyrkorna och Islamiska Staten. Panelen bestod förutom jag själv av Shorsh Kadir Rahem, representant för Kurdistans Regionala Regering i Sverige och forskaren Idris Ahmedi, som disputerat på en avhandling om relationerna mellan USA, Iran och Irak.

Jag fick återigen tillfälle att tala om det som varit min viktigaste utrikespolitiska fråga under de senatsen månaderna, nämligen nödvändigheten att stoppa Islamiska Statens härjningar och skydda civilbefolkningen från att bli halshuggen och korsfäst av terroristerna.

Seminariet kan man titta på här.

Fredrik Malm och Shorsh Kadir Rahem, bild från KRG Swedens facebooksida.