torsdag 11 september 2014

Miljöpartiet Putinisterna

Jag läser försvarsbloggen Wisemans Wisdoms valguide där riksdagspartierna svarar på frågor om det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och tillståndet för det svenska försvaret.

Bland oppositionspartierna sticker miljöpartiets bisarra svar om utvecklingen i Ukraina definitivt ut.

Miljöpartiet menar att ett tungt ansvar för Ukrainakrisen vilar på EU och Nato som har lockat Ukraina i fördärvet genom att förmå landet att vända sig mot väst. Det har inte varit acceptabelt för Ryssland, menar miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Peter Rådberg, och därför har situationen utvecklats till den vi ser idag. Jag har sällan sett en sådan undfallenhet gentemot diktaturen i Moskva sedan vänsterpartiet kallade sig för kommunister.

Någon, säger Peter Rådberg, har gjort en allvarlig felbedömning. Kan bara tolka det som att Rådberg inte anser att denna någon är Ryssland, utan EU.

Detta är inte bara bisarrt, utan också helt oacceptabelt, att miljöpartiet pekar ut EU och Nato som delansvariga för kriget i Ukraina. Har Rådberg helt missat vad som hände på självständighetstorget Maidan där människor miste livet i kampen för frihet och för ett närmande till EU? Sov Rådberg när Ryssland för en kort tid sedan stegrade aggressionsnivån gentemot Ukraina ytterligare? Hade Rådberg gofika när ryska bataljonsstridsgrupper fick order om att gå in i östra Ukraina och tillsammans med de pro-ryska separatisterna tränga tillbaka de ukrainska förbanden med våld?

En samfälld omvärld har fördömt Putins kränkningar av Ukrainas självbestämmande och territoriella integritet. Det ryska agerandet strider mot såväl ukrainsk och internationell rätt som avtal ingångna av Ryssland. Den ryska invasionen och ockupationen av ukrainskt territorium saknar motstycke i modern europeisk historia.

Att miljöpartiet skyller krisen i Ukraina på EU och Nato är inte bara upprörande utan också rätt skrämmande. Är det miljöpartiets syn på Ryssland som i framtiden ska representera svensk utrikespolitik? Svaret måste vara självklart nej.

Tusentals ukrainare demonstrerar för medlemskap i EU - något stöd från Miljöpartiet kan de inte räkna med.