måndag 29 september 2014

Ny mandatperiod

Idag var det upprop i riksdagen kl 11. Därefter har vi valt talmanspresidium. Det är som bekant en övning som innebär politiska konflikter. När Sverigedemokraterna är tredje största parti blir följden att de, enligt praxis, är berättigade att utse riksdagens andre vice talman. Denna praxis har gällt i årtionden. Vänsterpartiet accepterar dock ej detta och har begärt sluten omröstning. De har inte föreslagit någon egen kandidat, men den slutna omröstningen innebär att en stor majoritet av riksdagen röstar blankt i talmansvalet. Det påverkar dock inte resultatet och nu är Björn Söder (SD) vald.  Från Folkpartiets sida har vi valt att följa den praxis som råder i riksdagen sedan långt tid tillbaka, jag kommenterar också detta i Aftonbladet.

Under denna vecka händer det en hel del. Imorgon tisdag öppnas riksmötet formellt av kungen. På fredag utses regeringen och regeringsförklaringen läses upp. Parallellt med detta fortsätter våra processer i Folkpartiet, inte minst så ska vi formera oss i riksdagens 17 utskott.