fredag 19 augusti 2016

Om tiggeriet

Frågan om tiggeri är åter uppe för debatt. Artikel i DN här.

Vi måste kunna vrida och vända på flera frågeställningar och se hur andra länder har agerat. I grunden gäller att en unionsmedborgare får inte vistas i ett annat EU-land längre än 3 månader om man inte arbetar, studerar eller på annat sätt kan försörja sig. Därtill måste svensk lagstiftning följas och det gäller även andra som är här. Man får till exempel inte bosätta sig i en park. Principen måste också vara den att Rumänien och Bulgarien har ansvaret att ordna utbildning åt sina medborgare. Vad gäller rasismen mot romer i Europa så är den vidrig, och det är nödvändigt att Rumänien och Bulgarien gör betydligt mer för att förbättra romernas situation, inte minst vad gäller utbildning och antidiskrimineringsarbete. Den frågan har vi från Liberalerna lyft många gånger.