onsdag 24 augusti 2016

Lägre lön bättre än ingen

Jag skriver i Corren om integration och jobb tillsammans med min partikollega i Liberalerna Marie Asmarson.

Artikeln finns här.

Utdrag:
"Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre och det krävs stora insatser på utbildning. Vi behöver också lägre ingångslöner för att personer med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden. En rad expertorgan, ekonomer och organisationer pekar på att detta är nödvändigt för att arbetsmarknaden ska öppnas upp för dem som står utanför. Vi i Liberalerna håller med om allt detta och vi har också lagt fram ett förslag om så kallade Startjobb. 
Startjobben innebär att nyanlända och ungdomar ska kunna anställas till avsevärt lägre kostnader. Hela arbetsgivaravgiften tas bort under fem år. Lönen landar på 14 000–16 000 kronor i månaden, vilket innebär cirka 11 000 kronor efter skatt. Detta är en bra bit under dagens ingångslöner på arbetsmarknaden, men samtidigt har över 2 miljoner människor i Sverige en lägre inkomst varje månad; till exempel många deltidsarbetande, pensionärer och studenter. Startjobben är riktiga jobb på arbetsmarknaden, och skulle leda till många nya jobb, inte minst inom tjänstesektorn."