onsdag 15 juni 2016

Regeringen saknar lösningar för att nyanlända ska få jobb

Jag har lämnat in en interpellation i riksdagen till etableringsminister Ylva Johansson (S) om hur fler nyanlända med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Läs interpellationen här. Om några veckor blir det debatt mellan mig och Ylva Johansson om interpellationen.

Jobben är den viktigaste framtidsfrågan för Sverige och den viktigaste frågan för oss i Liberalerna.

Andelen lågutbildade ökar bland de arbetslösa. Detta beror på fler nyanlända som saknar utbildning. De försöker men har det svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Det finns jobb men det krävs minst gymnasieutbildning för att få dem.

Sverige har också lägst andel enkla jobb i EU. Med fler enkla jobb skulle fler med låg eller ingen utbildning kunna få ett riktigt jobb. Sverige har också bland de allra högsta ingångslönerna i EU vilket försvårar för många utrikes födda att kunna få ett första jobb i Sverige.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg intervjuades häromdagen i Dagens Industri, och konstaterade att "Efterfrågan på arbetskraft som saknar gymnasieutbildning är väldigt låg. Och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte effektiva för dem som saknar gymnasieutbildning". Generaldirektören talar klarspråk samtidigt som regeringen stoppar huvudet i sanden.