torsdag 2 juni 2016

Centern vill straffbeskatta stockholmarna med närmare 400 miljoner

För en vecka sedan röstade riksdagen om huruvida Stockholm Stad och Tranås ska tvingas in i det nya systemet med enhetlig begravningsavgift i Sverige. Idag står dessa två kommuner utanför systemet.

Att tvinga in Stockholm stad i systemet skulle innebära att kommuninvånarna måste betala 346 miljoner kronor till församlingar i Svenska Kyrkan runt om i landet - utan att få någonting tillbaka. Kostnaden skulle sedan successivt öka, nästa år skulle den vara 360 miljoner kr.

Det vore en ren straffbeskattning av stockholmarna.

Jag har drivit hårt att Stockholm stad inte ska tvingas in i systemet med enhetlig begravningsavgift och skrev om detta i DN tillsammans med Lotta Edholm (L). Där finns mer detaljer om kostnaderna.

Tack och lov röstade samtliga partier i riksdagen, förutom Centerpartiet, Nej till att tvinga in Stockholm och Tranås i det nya systemet.

Centerpartiet är därmed det enda partiet i riksdagen som vill att invånarna i Stockholms stad ska straffbeskattas med 360 miljoner kronor varje år. Här är C-reservationen (se sida 29). Så nu är den här frågan, inshallah, om inte begraven så i alla fall nästan politiskt död.

Begravningsavgift för invånarna i Stockholms stad är 7,5 öre per intjänad hundralapp (det kan man se på sin deklaration). I det nya systemet är avgiften satt till 22 öre, och högre lär den bli. Systemet är orimligt och Länsstyrelsen borde öka sin kontroll av församlingarna.

Alla som har följt Sveriges Radios granskning av Svenska Kyrkan ser också att kostnaderna mycket väl kan dra iväg. Följden blir att de som är sparsamma och fokuserar på kärnverksamheten tvingas att betala för andra. Not good.