torsdag 20 mars 2014

Who's next?

Som jag har sagt tidigare: Rysslands militära invasion av Krim i Ukraina kanske inte är det ultimata målet för Vladimir Putin. Istället kan det vara början på nya konflikter. Detta är en mycket oroande väg som får konsekvenser för hela Europa.

Vilka står på tur? Putins Olyckohjul har börjat snurra.

-----

As I have said before: Russia's military invasion of the Crimea in Ukraine might not be the ultimate goal for Vladimir Putin. Instead it could be the beginning of new conflicts. This is a very worrying path and it will have consequences throughout Europe.

Who's next? Putin's Wheel of Unfortune has started to spin.