tisdag 3 mars 2015

Insatser för Syrien och Irak

Jag skriver i Dagens Nyheter om nödvändigheten av en internationell återuppbyggnadsstrategi för Syrien och Irak.

Läs artikeln här.

Utdrag:
Det är bedrövligt att kriget med dess barbariska människorättsbrott har kunnat pågå i snart fyra år mitt framför våra ögon utan att det internationella samfundet på allvar diskuterat en strategi som sträcker sig längre än att täcka finansieringen för UNHCR:s matkuponger för det kommande kvartalet.