tisdag 24 januari 2012

Nytt partiprogram i Folkpartiet

Under denna mandatperiod tar Folkpartiet fram ett nytt partiprogram. Processen inleddes för ett år sedan med en rad ämnespolitiska program som behandlades på landsmötet (Folkpartiets kongress som hålls vartannat år) hösten 2011.
Nu har partiledningen tillsatt en arbetsgrupp som kommer att ta fram ett förslag till nytt partiprogram där tidigare program och nya områden inkluderas.

Jag har fått förtroendet att vara en av ledamöterna i programgruppen. Arbetet leds av Christer Nylander, riksdagsledamot och vice ordförande i kulturutskottet.

Läs mer här.