lördag 3 augusti 2013

Förintelsen och romerna

Jag är en av undertecknarna av en artikel i Dagens Nyheter om romerna och Förintelsen. Artikeln går att läsa här och publicerades på dagen 69 år sedan den så kallade "Zigenarnatten" i utrotningslägret Auschwitz-Birkenau.

Artikeln sammanfattas väl i det sista stycket, som lyder:
"Sjuttioårsdagen för Zigenarnatten infaller nästa år. Vi vill se den som en minnesåtbörd för hela den europeiska gemenskapen där vi betonar alla människor lika värde och alla folks rätt till erkännande. Romer kan därmed äntligen få en fullvärdig plats bland Förintelsens offer."